„Dostępny samorząd – granty”

Powiat Aleksandrowski realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami korzystających z usług publicznych świadczonych przez powiat aleksandrowski w budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz za pośrednictwem strony internetowej powiatu. W ramach przedsięwzięcia grantowego zaplanowano do realizacji następujące działania:
– oznakowanie schodów w budynku urzędu taśmą kontrastową,
– zakup krzesła ewakuacyjnego, umożliwiającego w razie potrzeby szybką ewakuację osób z niepełnosprawnością ruchową lub osób starszych,
– zakup przenośnej pętli indukcyjnej,
– budowę strony internetowej urzędu spełniającej wymogi dostępności,
– udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, w tym wykonanie planu tyflograficznego budynku, zamontowanie tabliczek z oznaczeniami w alfabecie Braille’a (tabliczki przy biurach, tabliczki ewakuacyjne, piktogramy).

Przedsięwzięcie grantowe obejmuje również wykonanie usług doradczych w zakresie dostępności.

Wartość grantu: 85 434,79 PLN

Logo Powiatu Aleksandrowskiego: okręg koloru zielonego, nad okręgiem po prawej stronie półokrągła linia koloru niebieskiego, obok po prawej stronie napis koloru szarego „Powiat Aleksandrowski”

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa