„Dobry zawód to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zakończył się projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego celem było podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwojowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Ciechocinku i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim.

Za pozyskane dofinansowanie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim została doposażona w sprzęt komputerowy oraz sprzęt specjalistyczny do zajęć objętych projektem. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 96 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie skorzystali z zajęć skierowanych do uczniów mających problemy w opanowaniu umiejętności z zakresu języka polskiego, z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, specjalistycznych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metody dobrego startu, matematycznych, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, logopedycznych, informatycznych, przyrodniczych oraz wiedzy chemiczno-fizycznej. Natomiast 2 nauczycieli SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim uaktualniło swoją wiedzę, podnosząc kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych i kursów.

Doposażenie, które zostało zakupione dla LO w Ciechocinku to również sprzęt komputerowy, ponadto wyposażona została klasopracownia biologiczna, chemiczna i matematyczna. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku skorzystali z zajęć pozalekcyjnych oraz wyrównawczych dla uczniów z deficytami wiedzy i umiejętności z matematyki, chemii, biologii, i informatyki.

 

0,23 zł Wartość zadania wynosi
0,50 zł Wartość dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0,91 zł Wkład własny Powiatu
0,82 zł Wkład budżetu państwa
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa