„Dobry zawód to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa