Dane statystyczne

Home / Dane statystyczne

Analiza demograficzna

0 km² powierzchnia
0 osób liczba ludności
na 30.06.2016
0 os./km² gęstość zaludnienia
0%
Kobiety
0%
Mężczyźni

Analiza powierzchni

0%
Użytki rolne w tym grunty orne, łąki i pastwiska
0%
grunty zabudowane
0%
użytki leśne
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa