Kategoria: Sport

Zarząd rozpatrzył oferty w trybie pozakonkursowym
Wpis

Zarząd rozpatrzył oferty w trybie pozakonkursowym

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. postanowił udzielić wsparcia finansowego na realizację trzech zadań złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu aleksandrowskiego. Oferty zostały złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). W terminie 7 dni od daty zamieszczenia...

Oferta SKS “Aleksandria” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta SKS “Aleksandria” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Kategorii Młodziczek” Stowarzyszenie Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego...

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
Wpis

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 316/2018 z dnia 28 marca 2018r. rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r. Ww. uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań....

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa