Kategoria: Projekty – zakończone

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 1+009 + 5+006
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 1+009 + 5+006

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” Operacja pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 1+009 + 5+006″, służąca zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług publicznych i miejsc pracy w regionie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji...

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750” – I etap
Wpis

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750” – I etap

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750” – I etap Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, który przewiduje przebudowę mostu. Wartość zadania wynosi 174.000,00 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy...

„Przebudowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 na terenie gminy Raciążek”
Wpis

„Przebudowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 na terenie gminy Raciążek”

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wartość zadania wynosi 1.035.325,37 zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% tj. 517.662,69 zł. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy Ciechocinek w wysokości 500.000,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca września 2016 r.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa