Kategoria: Projekty – zakończone

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III na odcinku od km 12+471 do km 13+350.
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III na odcinku od km 12+471 do km 13+350.

Powiat Aleksandrowski zakończył III etap przebudowy drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo od km 12+471 do km 13+350 w miejscowości Zbrachlin (Gmina Waganiec). Przebudowany został odcinek drogi od Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie do przejazdu kolejowego w kierunku Plebanki. Wykonawcą było wyłonione w przetargu Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z. o.o. z siedzibą...

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz  z wyposażeniem
Wpis

Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem

Zakończono realizację zadania pn. ,,Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz  z wyposażeniem”. Przedmiotem projektu była budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Głównym celem realizacji projektu jest przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym będzie znajdować się...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518.
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518.

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 4412 m. Wykonawcą prac był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp. komandytowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 927 654,94 zł. Kwotę 1 963 827,00 zł pozyskano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1 472 626,00 z...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV

W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6 metrów, przebudowano istniejące zjazdy, utwardzono pobocza, odtworzono rowy i wprowadzono nową organizację ruchu drogowego. Wykonawcą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km...

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2603 C „Ciechocinek – Siutkowo” od km 13+350 do km 14+261 (etap II)
Wpis

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2603 C „Ciechocinek – Siutkowo” od km 13+350 do km 14+261 (etap II)

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2603 C „Ciechocinek – Siutkowo” od km 13+350 do km 14+261 (etap II). Drogowa inwestycja powiatu na wysokości szkoły w Zbrachlinie (gm. Waganiec) ma łączną długość 911 m. Do czasu jej zakończenia ( maks. 30 czerwca 2020r.), kierowcy mogą tam napotkać na utrudnienia w ruchu. W zakres prac wchodzi:...

Zdalna Szkoła Powiat Aleksandrowski
Wpis

Zdalna Szkoła Powiat Aleksandrowski

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wysokość przyznanego grantu –...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III”
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III”

Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice- Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap III”.  Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 1,02 km. Wykonawcą prac była Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 335 084,06 zł....

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”
Wpis

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I” Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania wyniosła 1.230.679,42, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie było realizowane również przy wsparciu Gminy Waganiec.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa