Kategoria: Projekty – aktualne

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III”
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III”

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III” Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 618 278,00 zł. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. Termin realizacji zadania to 30 listopada 2019 r.

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”
Wpis

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I” Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania wynosi 1 226 681,92 zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy Waganiec. Termin wykonania zadania to...

Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I
Wpis

Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – Etap I”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”,...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa