Kategoria: Projekty – aktualne

„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Wpis

„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w latach 2021/2022. Celem projektu jest podniesienie w terminie od  1 stycznia 2021 roku do 31.12.2022 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.   W ramach projektu wsparciem zostanie objętych...

Zdalna Szkoła Powiat Aleksandrowski
Wpis

Zdalna Szkoła Powiat Aleksandrowski

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wysokość przyznanego grantu –...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa