Kategoria: Projekty – aktualne

Program wsparcia dla rodzin
Wpis

Program wsparcia dla rodzin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie Zarządzenia Starosty Aleksandrowskiego Pani Lidii Tokarskiej oraz na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej a Powiatem Aleksandrowskim, w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”, pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa –Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I.
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa –Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I.

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2612 C Nieszawa – Ujma Duża od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2074 m. W zakres prac wchodzi: poszerzenie nawierzchni drogi do 6,0 m, wykonanie zjazdów oraz odwodnienie. Planowana przebudowa drogi  przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Droga...

„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Wpis

„Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w latach 2021/2022. Celem projektu jest podniesienie w terminie od  1 stycznia 2021 roku do 31.12.2022 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.   W ramach projektu wsparciem zostanie objętych...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa