Kategoria: Projekty – aktualne

Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I
Wpis

Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – Etap I”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”,...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa