Kategoria: Organizacje pozarządowe

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2018 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2018 rok

Publikujemy dwa wykazy w których zostały wyszczególnione oferty zawierające uchybienia formalne w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 rok. Wykazy zostały sporządzone po analizie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku. Chodzi o dwa konkursy, pierwszy (nr...

Szukamy kandydata do komisji konkursowej
Wpis

Szukamy kandydata do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw wyboru ofert w otwartych konkursach ofert związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa