Kategoria: Organizacje pozarządowe

Oferta Centrum Niezależnego Życia w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Centrum Niezależnego Życia w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Bluesowa Płyta Roku & Premiera Wydania Winylowego. Gala: Skołowani & Chuck Frazier Trio” Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego...

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
Wpis

Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 316/2018 z dnia 28 marca 2018r. rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r. Ww. uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań....

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2018 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2018 rok

Publikujemy dwa wykazy w których zostały wyszczególnione oferty zawierające uchybienia formalne w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 rok. Wykazy zostały sporządzone po analizie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku. Chodzi o dwa konkursy, pierwszy (nr...

Szukamy kandydata do komisji konkursowej
Wpis

Szukamy kandydata do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw wyboru ofert w otwartych konkursach ofert związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa