Kategoria: Organizacje pozarządowe

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Wpis

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Aleksandrowskiego na otwarte spotkanie, które odbędzie się dnia 14 października 2019 r. o godzinie 14.00 w sali nr 121 w budynku Starostwa Powiatowego  przy ulicy Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z...

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Wpis

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, a do jej zadań należy: – inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw, – opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, – ocena...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” z siedzibą w Nieszawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 30...

Oferta Klubu Jeździeckiego „Floret” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Klubu Jeździeckiego „Floret” w trybie pozakonkursowym

Klub Jeździecki „Floret” z siedzibą w Otłoczynie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „„Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2019 r....

Oferta GMLKS „Orzeł” Służewo w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta GMLKS „Orzeł” Służewo w trybie pozakonkursowym

Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Piknik Sportowy”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę...

Oferta UKS „Jedynka” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta UKS „Jedynka” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Letni obóz rekreacyjno – sportowy tenisa ziemnego” Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka’ w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. . „Letni...

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Plener malarsko-rzeźbiarski Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury” Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. . „Plener...

Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Wpis

Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 34/2019 z dnia 14 marca 2019r. rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 roku. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań. Rozstrzygnięte...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa