Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta  w Aleksandrowie Kujawskim”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim”

Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 22...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury

Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” z siedzibą w Łazieńcu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2023 r. rozpatrzył...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 507/2023 z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”. Zgodnie z regulaminem konkursu uchwała...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 507/2023 z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”. Zgodnie z regulaminem konkursu uchwała Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego...

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 2/2023 (sport)
Wpis

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 2/2023 (sport)

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 494/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2023 roku w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”,...

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 1/2023 (kultura)
Wpis

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert nr 1/2023 (kultura)

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 494/2023 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 lutego 2023 roku w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”, ogłoszonym uchwałą...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
Wpis

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego...

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Wpis

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach: 1) Konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa...

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku.
Wpis

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku.

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 464/2022 Zarządu Powiatu  Aleksandrowskiego  z dnia 17 listopada 2022 roku w celu opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku, w dniu 21 listopada 2022 roku...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa