Kategoria: Organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu
Wpis

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ogłasza otwarte konkursy  ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:  1) Konkurs nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”

Gminny Międzyzakładowy Ludowego Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”. Zarząd Powiatu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę”

Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę” Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne  „NDM” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r. rozpatrzył złożoną...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura

Zarząd  Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 144/2020 z dnia 5 marca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”. Uchwała Załącznik Nr 1Zgodnie z  regulaminem konkursów Oferenci...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport

Zarząd  Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 144/2020 z dnia 5 marca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”. Uchwała Załącznik Nr...

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 133/2020 Zarządu...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Wpis

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i...

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu
Wpis

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w  zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki. 1. Regulamin otwartego konkursu nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą :„Upowszechnianie kultury, wspieranie działań...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa