Kategoria: Aktualności

„Dajmy Radość Dzieciom”
Wpis

„Dajmy Radość Dzieciom”

W dniu 17 lutego br. w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim miało miejsce wydarzenie pn. „Dajmy Radość Dzieciom”, którego sponsorem była Poczta Polska, a organizacją zajął się Pegasus Group z Warszawy. Impreza rozpoczęła się od wspólnego obiadu podopiecznych placówki z m.in. przedstawicielem Rządu Janem Krzysztofem Ardanowskim (Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Adamem Potaczkiem (Wicestarostą Aleksandrowskim)...

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 133/2020 Zarządu...

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2020 roku
Wpis

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2020 roku

W okresie od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r na terenie powiatu aleksandrowskiego będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku do kwalifikacji wojskowej wzywa się: – mężczyzn urodzonych w 2001r.; –...

Nabór na kandydatów do składu Zespołu do spraw polityki społecznej
Wpis

Nabór na kandydatów do składu Zespołu do spraw polityki społecznej

Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór na kandydatów do składu Zespołu do spraw polityki społecznej spośród przedstawicieli społeczności lokalnej,m organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego. Osoba, która pragnie nieodpłatnie aktywnie uczestniczyć w pracach Zespołu do spraw polityki społecznej i jest przedstawicielem z jednej z powyższych grup, winna złożyć swoją kandydaturę do dnia 21 lutego 2020...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Wpis

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i...

Zima sprzyja drogowcom
Wpis

Zima sprzyja drogowcom

Przez 6 dni w grudniu i 8 dni w styczniu Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Odolionie zajmował się usuwaniem śliskości na drogach powiatu. To rekordowo mało w porównaniu z latami ubiegłymi. Tegoroczna zima jest dla drogowców i kierowców wyjątkowo łaskawa podsumowuje dyrektor ZDP – Marcin Strych. Nie oznacza to jednak brak zajęć dla drogowców....

Terminy czasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 250 (Służewska) – ćwiczenia artyleryjskie w miesiącu lutym 2020 r.
Wpis

Terminy czasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 250 (Służewska) – ćwiczenia artyleryjskie w miesiącu lutym 2020 r.

W związku z realizacją zadań szkoleniowych przez jednostki wojskowe w Ośrodku Szkolenia CSAiU (poligon) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z drogi wojewódzkiej nr 250 (Służewska) poniżej przedstawiamy terminy czasowego wyłączenia jej z ruchu w miesiącu lutym 2020 r. z powodu strzelań artyleryjskich amunicją bojową i ćwiczeń z użyciem środków pozoracji pola walki. Odcinek drogi...

Spotkanie informacyjne dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych.
Wpis

Spotkanie informacyjne dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się na spotkanie informacyjne 25.02.2020 w godz. 10.00-14.00 w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim (II piętro, sala nr 214) Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa