Nieodpłatna Pomoc Prawna

Home / Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 23 września ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2022 roku.
Więcej informacji na stronie Otwarty konkurs ofert na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest całkowicie darmowy.

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Z dniem 17 maja 2021r. porady nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego udzielane są bezpośrednio w wyznaczonych punktach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim z możliwością realizacji mediacji dyżury odbywają się w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspiańskiego 4:

 

  1. poniedziałek w godz.11.00 – 15.00
  2. wtorek w godz. 8 :00 – 12:00,
  3. środa w godz. 12:00 – 16:00,
  4. czwartek w godz.8:00 – 12:00,
  5. piątek w godz. 13:00 – 17:00.

Pomoc nieodpłatnej pomocy prawnej świadczona jest przez Stowarzyszenie Sursum Corda, więcej informacji na stronie Punkt Pomocy Powiat Aleksandrowski

—————————————————————–

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie wizyty

Informujemy, że na wizyty dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w lokalach na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 54 282 79 24 lub 54 282 79 00.

Zapisów można dokona również drogą elektroniczną na stronie: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/aleksandrowski

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Agnieszka Sobiecka-Podlewska
sekretariat@aleksandrow.pl

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (doc)

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (PDF)

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa