Bezpłatna Pomoc Prawna

Home / Bezpłatna Pomoc Prawna

Bezpłatna pomoc prawna świadczona na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Harmonogram Bezpłatnych Porad Prawnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na terenie powiatu aleksandrowskiego:

Aleksandrów Kujawski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 3)
Poniedziałek, w godz. 9:00 – 13:00
Radca prawny: Ostrowieńska-Ilnicka Martyna

Raciążek (Urząd Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4)
Wtorki (bez drugiego wtorku w miesiącu), w godz. 11:00 – 15:00
Radca prawny: Masternak Ewa

Zakrzewo (Gminny Ośrodek Kultur w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1)
Środy (bez pierwszej środy w miesiącu), w godz. 11:00 – 15:00
Radca prawny: Lubowicka Aleksandra

Koneck (Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30)
Czwartki (bez trzeciego czwartku w miesiącu), w godz. 10:00 – 14:00
Radca prawny: Korzeniewska Joanna

Ostrowąs (Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie)
Piątki (bez czwartego piątku w miesiącu), w godz.11:00 – 15:00
Radca prawny: Witkowski Wiesław

Ciechocinek (Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, I piętro, pok. nr 12, tel. 54-416-18-00 w.139)
Drugi wtorek miesiąca, w godz. 10:00 – 14:00
Pierwsza środa miesiąca, w godz. 10:00 – 14:00
Trzeci czwartek miesiąca, w godz. 10:00 – 14:00
Czwarty piątek miesiąca, w godz. 10:00 – 14:00
Radca prawny: Grabowski Andrzej

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

mgr Anna Szmeichel
e-mail: radca@aleksandrow.pl

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, II piętro, pok. 214a
tel. 54 282-79-41

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 7.30 – 9.30,
Wtorek 7.30 – 11.30,
Czwartek 7.30 – 11.30,

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ma za zadanie:

  1. udzielanie konsumentom bezpłatnych porad oraz informacji dotyczących ochrony ich interesu;
  2. wytaczanie powództwa w sprawach konsumenckich oraz wstępowanie do toczącego się już postępowania;
  3. wnioskowanie zmiany prawa miejscowego;
  4. współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności i przedkładanie go Staroście;
  6. współpracowanie z komisjami Rady w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  7. występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich.
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa