Nieodpłatna Pomoc Prawna

Home / Nieodpłatna Pomoc Prawna

Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest całkowicie darmowy.

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Aleksandrów Kujawski – Punkt Nieodpłatnych Porad Pranych i Obywatelskich, ul. Wyspiańskiego 4
Poniedziałek w godz. 11.00-15.00 (radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka)
Wtorek w godz. 8.00-12:00 (radca prawny Martyna Ostrowieńska – Ilnicka)
Środa w godz. 12.00-16.00 (radca prawny, doradca obywatelski Aleksandra Lubowicka)
Czwartek w godz. 8.00-12.00 (radca prawny, doradca obywatelski Aleksandra Lubowicka)
Piątek w godz. 15.00-19.00 (radca prawny Karolina Sokołowska)
Punkt prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Aleksandrów Kujawski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3
Poniedziałek w godz. 10.00-14.00

Odolion (gmina wiejska Aleksandrów Kujawski) – Żłobek Samorządowy „Bursztynek”, ul. Młodzieżowa 5
Wtorek w godz. 11.00-15.00

Zakrzewo, Dom Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1
Środa w godz. 11:00-15:00

Koneck, Urząd Gminy w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
Czwartek w godz. 10.00-14.00

Ciechocinek, Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, I piętro, pok. nr 12, tel. (54) 416 18 00 wew.139
Piątek w godz. 10.00-14.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie wizyty

Istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia wizyty dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w lokalach na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 roku. Przy rejestracji wizyty należy podać czego będzie dotyczyć. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Telefon w Starostwie Powiatowym: 54 282 79 17.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Agnieszka Sobiecka-Podlewska
sekretariat@aleksandrow.pl

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, II piętro, pok. 215
tel. 54 282-79-15

Godziny przyjęć:
Wtorek 8.00 – 11.00
Środa 8.00 – 11.00

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (doc)

Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (PDF)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ma za zadanie:

– udzielanie konsumentom bezpłatnych porad oraz informacji dotyczących ochrony ich interesu,
– wytaczanie powództwa w sprawach konsumenckich oraz wstępowanie do toczącego się już postępowania,
– wnioskowanie zmiany prawa miejscowego,
– współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi,
– sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności i przedkładanie go Staroście,
– współpracowanie z komisjami Rady w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
– występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa