Badanie opinii mieszkańców

W związku z realizowanym przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projektem pn. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), w którym uczestniczy Partnerstwo Związek Gmin Ziemi Kujawskiej znajdujący się na obszarze powiatu aleksandrowskiego, planowane jest przeprowadzenie badania ankietowego mieszkańców powiatu za pomocą kwestionariusza ankiety online.

Ankieta ta ma na celu poznanie opinii mieszkańców o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Badanie mieszkańców to ważne i cenne źródło informacji, a jego wyniki, podobnie jak pozostałych badań będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie i pomocne w opracowaniu strategii rozwoju Partnerstwa.

Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą one miały szansę na realizację.

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do udziału w badaniu. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut. Ankieta będzie aktywna do 29 stycznia 2021 roku.

Ankieta dostępna TUTAJ

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa