Author: Paulina Smykowska (Paulina Smykowska)

Home / Paulina Smykowska
23157
Wpis

24 września br. w Ciechocinku odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, doradców zawodowych i pedagogów szkolnych na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Celem spotkania było omówienie głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nowych możliwości uzyskiwania kwalifikacji rynkowych przez uczniów szkół branżowych i technicznych.W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym Starosta Aleksandrowski – Lidia...

22560
Wpis

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Święto ustanowiono ustawą z dnia 9 października 2009 roku się w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom...

Do sanatorium z ZUS
Wpis

Do sanatorium z ZUS

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – informuje Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych...

Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego
Wpis

Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego

Starosta Aleksandrowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowych w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN 15 kV relacji GPZ Ciechocinek – Waganiec w tym, wymianie przewodów, izolatorów i słupów położonych w gminie Waganiec, obręb Sierzchowo na działkach numer 21 o pow. 2.3598ha oraz 26 o...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”

Gminny Międzyzakładowy Ludowego Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”. Zarząd Powiatu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę”

Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę” Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania...

Infolinia Polskiego Bonu Turystycznego
Wpis

Infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

W piątek, 24 lipca o 8:00 rano Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi...

Rozpoczynają się prace przy budowie placówki opiekuńczo – wychowawczej
Wpis

Rozpoczynają się prace przy budowie placówki opiekuńczo – wychowawczej

Starosta Aleksandrowski Lidia Zwierzchowska i Dyrektor Placówki Socjalizacyjnej Alina Mikołajska przekazały dziś (27 lipca br.)  firmie NIK – NAT Sp. z o.o. plac budowy na realizację inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. W budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej mieszkać będzie 14 dzieci  wraz z opiekunami. Placówka da możliwość spokojniejszego...

Uroczyste przejście na emeryturę
Wpis

Uroczyste przejście na emeryturę

Dzień 27 lipca br. był ostatnim dniem pracy dla Pana Marka Kulika – Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, który zdecydował się odejść na emeryturę. Pan Marek Kulik pełnił także funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Starosta Aleksandrowski Lidia Zwierzchowska i Wicestarosta Aleksandrowski Adam Potaczek, w imieniu wszystkich...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa