Author: Marcin Strych (Marcin Strych)

Home / Marcin Strych
Utrudnienia w ruchu w związku z Powiatowym Rajdem Rowerowym
Wpis

Utrudnienia w ruchu w związku z Powiatowym Rajdem Rowerowym

W związku z przemieszczaniem się drogami publicznymi kolumny rajdowej XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego, w dn. 23 czerwca br. w godz. 11:00-15:30 na terenie powiatu aleksandrowskiego wystąpią krótkotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym. Rowerzyści wyruszą o godz. 11:00 z pl. 3 Maja w  Aleksandrowie Kujawskim kierując się ul. Chopina do Rudunek i dalej drogą powiatową 2605C przez...

Pożegnanie w starostwie
Wpis

Pożegnanie w starostwie

7 czerwca w obecności władz powiatu, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników starostwa powiatowego, miało miejsce uroczyste pożegnanie dyrektorów, które 1 września kończą kadencję: Ewy Wochny – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II oraz Marii Machłaj – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Z rąk starosty Lidii Zwierzchowskiej i wicestarosty...

Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I
Wpis

Przebudowa drogi 2605C Stara Wieś-Nieszawa – Etap I

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie projektu pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – Etap I”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”,...

Komunikat Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wpis

Komunikat Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Sikorskiego 3) informuje, że w sobotę 8 czerwca 2019r. nie przyjmuje interesantów, natomiast w sobotę 15 czerwca 2019r. jest dla tej jednostki dniem roboczym. Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 54 2822346

Wręczenie umów o dofinansowanie z RPO
Wpis

Wręczenie umów o dofinansowanie z RPO

W dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miała miejsce uroczystość wręczenia umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród 15 projektów które otrzymały dofinansowanie, znalazł się projekt dot. przebudowy drogi powiatowej prowadzącej do terenów inwestycyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Sygnatariuszami umowy ze strony powiatu byli:...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa