Author: Krzysztof Lipowski (Krzysztof Lipowski)

Home / Krzysztof Lipowski
Działki budowlane powiatu na sprzedaż –  II przetarg
Wpis

Działki budowlane powiatu na sprzedaż – II przetarg

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6 działek budowlanych stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego, położonych w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Krasińskiego Data przetargu Godzina Nr działki Powierzchnia w ha Położenie Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Wartość rynkowa działki/ udziałów w zł. Wadium wniesione w pieniądzu 24.09.2019 9.00 9/7 mapa 17 +1/6 udział...

Kolejna inwestycja drogowa w powiecie
Wpis

Kolejna inwestycja drogowa w powiecie

Dnia 11 września 2019.r. odbył się odbiór techniczny remontu drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – Kawka na odcinku 700 mb w miejscowości Wólne (gmina Waganiec) poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenie istniejącej nawierzchni. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 96 862,50 zł.  

Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Wpis

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Dział Zarządzania Eksploatacją Rejon Dystrybucji w Radziejowie informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznych dla odbiorców: w dniu 16.09.2019  w godzinach 8.00 – 10.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Białe Błota Zajazd, Wygoda 1, 3, Ferma

Oficjalny odbiór przebudowy odcinka drogi 2603 C w Siutkowie
Wpis

Oficjalny odbiór przebudowy odcinka drogi 2603 C w Siutkowie

Dnia 5 września br. zgodnie z planem nastąpił oficjalny odbiór inwestycji, jaka została prowadzona w związku z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pani Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski, Pan Adam Potaczek – Wicestarosta Aleksandrowski, Pani Ewelina Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Pan Piotr Kosik –...

„Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego” – Odznaka Honorowa
Wpis

„Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego” – Odznaka Honorowa

Mając na celu odpowiednie uhonorowanie, wyróżnienie obywateli, instytucji i organizacji pozarządowych, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich działań w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego, Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą  Nr XXIII/294/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. ustanowiła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”. Odznakę Honorową...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Wpis

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Dział Zarządzania Eksploatacją Rejon Dystrybucji w Radziejowie informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznych dla odbiorców: w dniu 11.09.2019  w godzinach 8.30 – 14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej KONRADOWO 2 w dniu 12.09.2019 w godzinach 8.30 – 14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej KONRADOWO 2 obwód 100 

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Wpis

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, a do jej zadań należy: – inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw, – opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, – ocena...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” z siedzibą w Nieszawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 30...

Informacja o naborze wniosku dla OSP
Wpis

Informacja o naborze wniosku dla OSP

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego pragnie poinformować, iż do 10 września br. roku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym...

  • 1
  • 2
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa