Author: Krzysztof Lipowski (Krzysztof Lipowski)

Home / Krzysztof Lipowski
Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 133/2020 Zarządu...

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2020 roku
Wpis

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2020 roku

W okresie od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r na terenie powiatu aleksandrowskiego będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku do kwalifikacji wojskowej wzywa się: – mężczyzn urodzonych w 2001r.; –...

Nabór na kandydatów do składu Zespołu do spraw polityki społecznej
Wpis

Nabór na kandydatów do składu Zespołu do spraw polityki społecznej

Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór na kandydatów do składu Zespołu do spraw polityki społecznej spośród przedstawicieli społeczności lokalnej,m organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego. Osoba, która pragnie nieodpłatnie aktywnie uczestniczyć w pracach Zespołu do spraw polityki społecznej i jest przedstawicielem z jednej z powyższych grup, winna złożyć swoją kandydaturę do dnia 21 lutego 2020...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Wpis

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i...

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2603 C „Ciechocinek – Siutkowo” od km 13+350 do km 14+261 (etap II)
Wpis

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2603 C „Ciechocinek – Siutkowo” od km 13+350 do km 14+261 (etap II)

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2603 C „Ciechocinek – Siutkowo” od km 13+350 do km 14+261 (etap II). Drogowa inwestycja powiatu na wysokości szkoły w Zbrachlinie (gm. Waganiec) ma łączną długość 911 m. Do czasu jej zakończenia ( maks. 30 czerwca 2020r.), kierowcy mogą tam napotkać na utrudnienia w ruchu. W zakres prac wchodzi:...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III”
Wpis

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750” – etap III”

Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice- Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap III”.  Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 1,02 km. Wykonawcą prac była Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 335 084,06 zł....

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”
Wpis

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I”

“Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I” Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania wyniosła 1.230.679,42, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie było realizowane również przy wsparciu Gminy Waganiec.

Zima sprzyja drogowcom
Wpis

Zima sprzyja drogowcom

Przez 6 dni w grudniu i 8 dni w styczniu Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Odolionie zajmował się usuwaniem śliskości na drogach powiatu. To rekordowo mało w porównaniu z latami ubiegłymi. Tegoroczna zima jest dla drogowców i kierowców wyjątkowo łaskawa podsumowuje dyrektor ZDP – Marcin Strych. Nie oznacza to jednak brak zajęć dla drogowców....

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa