Ankieta dotycząca zdrowia psychicznego

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dostrzegając zagrożenia związane z występowaniem u coraz większej liczby osób w różnym wieku problemów zdrowotnych tj. depresja, zaburzenia lękowe, nerwice itp., przygotował anonimową ankietę mającą na celu poznanie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia psychicznego.

Zebrane informacje pozwolą nam opracować stosowne dokumenty w tym zakresie oraz podjąć konkretne działania w kierunku poprawy jakości opieki psychologicznej i psychiatrycznej oferowanej mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 30 listopada br. na adres:

Biuro Zdrowia Publicznego
Dep. Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa