Aktywizacja zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że na dzień 12.09.2022r. posiada środki finansowe na następujące formy aktywizacji zawodowej;

– szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe;

– prace interwencyjne;

– roboty publiczne;

– staże;

– refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy;

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

– bony zasiedleniowe;

– bony stażowe;

– bony zatrudnieniowe;

– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. życia.

Ponadto w Planie Finansowym na rok 2022 r. zaplanowano także środki przeznaczone na finansowanie: stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki; kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu/szkolenia i powrotu w związku ze skierowaniem PUP oraz kosztów opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania przedmiotowego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu 54 282 46 96.

Podmioty uprawnione Urząd zaprasza do składania wniosków.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa