Aktywizacja zawodowa – PUP w Aleksandrowie Kujawskim zachęca do składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że na dzień 06.10.2021r. posiada środki finansowe na następujące formy aktywizacji zawodowej;

– staże;

– szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe;

– refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy;

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

– bony zasiedleniowe;

– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. życia.

—————————————————————–

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania przedmiotowego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu 54 282 46 96.

Podmioty uprawnione zapraszamy do składania wniosków.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa