Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kuj. przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem.

Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się:

 1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie):
  • Pracownia techniczna CAD/CAM
  • hotelarska i obsługi klienta
 2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie):
  • Pracownia ogólnobudowlana
  • Pracownia techniczna
  • Pracownia technik obróbczych i sterowania

Wartość zadania wynosi 1 392 928,77 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 815 908,94 zł co stanowi 58,58%. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 28 lutego 2018 r.

0,77 zł Wartość zadania wynosi
0,94 zł Wartość dofinansowania wynosi
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa