Absolutorium jednogłośnie.

W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Aleksandrowskiego, podczas której Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 rok , a także udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego, po przedstawieniu raportu o stanie Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 rok.

Gratulacje i podziękowania dla Zarządu Powiatu z rąk Przewodniczącego Rady – Pana Arkadiusza Świątkowskiego odebrała Pani Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa