Absolutorium dla zarządu

Podczas XLII Rady Powiatu Aleksandrowskiego, która odbyła się 25 maja br., radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego. 

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja i podsumowanie kluczowych działań zarządu powiatu, ujętych w Raporcie o stanie Powiatu Aleksandrowskiego za 2022 rok, który był dla samorządu bardzo intensywny, zarówno w inwestycjach, jak i sprawach społecznych.

– Rok 2022 był dla naszego samorządu bardzo pracowity, dysponowaliśmy budżetem większym o 12 milionów w stosunku do roku poprzedniego. Pozwoliło to na realizację 24 inwestycji na blisko 17 milionów. Rada obradowała na 10 sesjach, podejmując 74 uchwały. Budżet był bardzo dynamiczny, podjęto 20 uchwał zmieniających budżet, który ostatecznie zamknął się nadwyżką 5.734.650,74 zł mówiła Starosta Aleksandrowski Lidia Tokarska.

Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania dla Starosty i całego zarządu powiatu.

Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Finansów oraz Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu za 2022 rok i jednogłośnie udzieliła zarządowi absolutorium.

Gratulacje i podziękowania dla Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z rąk Przewodniczącego Rady – Pana Arkadiusza Świątkowskiego odebrała Pani Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa