Absolutorium dla Zarządu Powiatu przyjęte jednogłośnie!

Na dzisiejszej, piątej sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego, radni dokonali oceny wykonania budżetu za rok 2018 przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego. Nim Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego – Arkadiusz Świątkowski zarządził głosowanie uchwały ws. udzielenia zarządowi absolutorium, została odczytana uchwała komisji rewizyjnej w tej sprawie i przytoczono najważniejsze punkty i dane z rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, które otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni jednogłośnie pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego i tym samym w głosowaniu jawnym udzielili mu absolutorium. Po ogłoszeniu wyników głosowania, Starosta Aleksandrowski Lidia Zwierzchowska pełniąca w zarządzie funkcję przewodniczącej, odebrała gratulacje i kwiaty z rąk prowadzącego obrady Arkadiusza Świątkowskiego i wiceprzewodniczącej rady – Eweliny Lewandowskiej.

Zarząd w bieżącej kadencji rady tj. 2018-2023 pracuje w składzie: przewodnicząca Lidia Zwierzchowska, wiceprzewodniczący Adam Potaczek i członek Małgorzata Wdowczyk.

Porządek piątej sesji Rady Powiatu Aleksandrowskiego do pobrania tutaj.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa