Absolutorium dla Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Aleksandrowskiego, podczas której Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.

Jednogłośnie także zostało przyjęte sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2019 rok , a także udzielone wotum zaufania Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego, po przedstawieniu raportu o stanie Powiatu Aleksandrowskiego za 2019 rok.

Gratulacje i podziękowania dla Zarządu Powiatu z rąk Przewodniczącego Rady – Pana Arkadiusza Świątkowskiego odebrała Pani Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa