19405

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem – Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
na kolejne bezpłatne szkolenia i konsultacje w ramach projektu „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”.

29 sierpnia 2019 roku rozpoczynamy kolejny panel szkoleniowy pn.: PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO – cz. I: Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w sferze ekonomii społecznej”. Tym razem spotykamy się we Włocławku, w Urzędzie Miasta, przy ulicy Zielony Rynek 11/13, w sali nr 5 (na parterze). Szkolenie trwać będzie od godziny 10.00 – 15.00 i obejmować będzie część wykładową, po której każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać z konsultacji i doradztwa prowadzonego przez radcę prawnego – Monikę Czarnowską.

Celem panelu szkoleniowego „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO”  jest przedstawienie zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w przepisach regulujących zasady działalności NGO  w sferze ekonomii społecznej.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu m.in.:  jak założyć organizację pozarządową, jak przeprowadzić proces rejestracji lub przekształcenia organizacji, jak zatrudniać członków organizacji, co należy do kompetencji zarządu i organu nadzoru, jakie są nowe obowiązki organizacji pozarządowych, jakie zaszły zmiany w pozyskiwaniu środków na działalność, jakie przepisy prawa obowiązują organizacje pozarządowe – i wiele, wiele innych ważnych regulacji prawnych.

Uczestnicy szkoleń zaopatrzeni zostaną w materiały szkoleniowe, w których znajdą z pewnością – wiele przydatnych dla nich informacji i wzorów.

Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie radca prawny – Monika Czarnowska.

Miejsce szkolenia: sala nr 5 Urzędu Miasta Włocławek, przy ulicy Zielony Rynek 11/13 – godz. 10.00 – 15.00 – czwartek, 29 sierpnia.

 

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech szkoleniach w ramach różnych paneli cyklu szkoleniowego „WIEMY BO CHEMY”, otrzymają zestaw poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”.

Panel szkoleniowy „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NGO” realizowany jest w ramach zadania publicznego „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

 

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 28 sierpnia 2019 roku.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy i program szkolenia

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa