„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte”

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte”

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach inwestycji na odcinku 960 mb wykonana została nowa nawierzchnia, ciąg pieszo rowerowy, chodnik i odwodnienie drogi.

Całkowita wartość zadania – 865.302,41 zł., w tym:
– dofinansowanie w ramach pozyskanych środków – 431.952,41 zł,
– udział Gminy Koneck – 133.905,25 zł,
– udział Powiatu Aleksandrowskiego – 299.444,75 zł.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa