Wręczenie umów o dofinansowanie z RPO

W dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miała miejsce uroczystość wręczenia umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród 15 projektów które otrzymały dofinansowanie, znalazł się projekt dot. przebudowy drogi powiatowej prowadzącej do terenów inwestycyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Sygnatariuszami umowy ze strony powiatu byli: Starosta Aleksandrowski – Lidia Zwierzchowska, Wicestarosta – Adam Potaczek i Skarbnik – Dorota Sobierajska. Umowy wręczył marszałek Piotr Całbecki.

„Głównym celem realizacji projektu o który zabiegaliśmy, jest zwiększenie dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów. W ramach realizacji projektu, przebudowana zostanie droga powiatowa Stara Wieś-Nieszawa na odcinku o długości 3,6 km. Prócz poprawy zniszczonej nawierzchni, rezultatem naszych działań będzie podniesienie nośności tej drogi do 100 kN/oś” – wyjaśnia starosta Lidia Zwierzchowska.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: roboty budowlane, nadzór inwestorski i promocję projektu. Harmonogram przewiduje zakończenie prac w październiku br.

Numer wniosku: RPKP.05.01.00-04-0019/18
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Aleksandrowski
Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości
5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – ETAP I”
Wartość całkowita projektu: 6 118 452,51 zł
Całkowite dofinansowanie: 5 200 684,63 zł

Od lewej stoją: Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść, Wicestarosta Adam Potaczek, Skarbnik Dorota Sobierajska, Starosta Lidia Zwierzchowska, Marszałek Piotr Całbecki

 

Fot. Szymon Zdziebło
Lista wszystkich projektów które uzyskały dofinansowanie, tutaj.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa