1 proc. z PIT dla organizacji z terenu naszego powiatu

Zachęcamy do przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Poniżej publikujemy listę NGO-sów (organizacji pozarządowych) z terenu powiatu aleksandrowskiego, którym można przekazać takie wsparcie.

Oprac. na podstawie danych Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl)

 

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP:

  • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1 procenta podatku.
  • Podatnik może zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji.
  • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Może nim być na przykład ratowanie życia konkretnej osoby lub wsparcie konkretnej placówki.

Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane zeznanie jest dostępne od 15 lutego na Portalu Podatkowym. Podatnik może go elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Instrukcja, jak krok po kroku przekazać 1 procent podatku w usłudze Twój e-PIT

 

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa