Spotkanie komitetu sterującego w starostwie powiatowym

W dniu 31 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Na spotkanie prowadzone przez przewodniczącego KS PA Panią Lidię Zwierzchowską – Starostę Aleksandrowskiego, przybyli wójtowie i burmistrzowie z 7 gmin powiatu aleksandrowskiego. Spotkanie miało na celu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi, iż alokacja na projekty związane z modernizacją systemów oświetlenia ulicznego jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb zgłoszonych w Strategiach Obszarowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do naszego powiatu o dokonanie korekty finansowej w działaniu 3.4. Wójtowie i burmistrzowie jednogłośnie podjęli uchwałę o nie wyrażaniu zgody na dokonanie korekty ww. działania. Ponadto poprosili o zaproszenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na kolejne spotkanie Komitetu Sterującego.

Spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społ.-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

 

Źródło: Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu, tel. 54 282 79 06

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa