Bezpłatne konsultacje ws. unijnych funduszy w starostwie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, 5 grudnia 2018 r. w godz. 08:30-11:00, Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, sala 121.

Każdy kto jest zainteresowany realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich może skorzystać z bezpłatnych porad specjalistki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku w zakresie terminów naborów wniosków, warunków przyznania wsparcia i dokumentacji konkursowej w obszarach między innymi:

• Wsparcia dla przedsiębiorców, w tym w ramach ogłoszonego konkursu „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”

• Wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na innowacje (bony na innowacje, badania przemysłowe i prace rozwojowe, kredyt technologiczny);

• Nowego systemu wsparcia na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników;• Wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo na szkolenia, staże zawodowe czy też na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

• Możliwości pozyskania środków na działalność edukacyjną czy też związaną z aktywizacją zawodową i społeczną;

• Preferencyjnych mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;• Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

• Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa