Konsultacje programu współpracy powiatu z NGO

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi i propozycje można zgłaszać za pomocą wniosku, który należy wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie od dnia 19 września do dnia 9 października 2018 r. do godz. 15.30.

Druk wniosku można pobrać w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w pokoju nr 208 lub poniżej

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa