Poradnia rozszerza dotychczasową działalność

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim z dniem 1 września 2018 r. rozszerza swoją działalność. Dotychczas dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w celu otrzymania opinii bądź orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie nauczania indywidualnego musiały być badane we Włocławku. Wiązało się to z koniecznością dojazdu oraz długim oczekiwaniem na badanie. Z dniem 1 września br. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim, mieszcząca się przy ul. Sikorskiego 3, badania takich dzieci będzie wykonywała samodzielnie i na miejscu.

Będzie to możliwe dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i zdobyciu uprawnień przez pracowników.Ponadto czynimy starania, aby z dniem 1 stycznia 2019 roku poradnia mogła prowadzić również badania dzieci niewidzących i niedowidzących oraz niesłyszących i niedosłyszących.

 

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 542827945.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa