Remont nawierzchni drogi Wysocin – Osięciny

W dniu 3 lipca 2018 r. miał miejsce odbiór końcowy robót pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczna drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb”. Wykonawcą robót była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM z Włocławka. Koszt zadania wyniósł 357.081,30 zł. Zadanie było współfinansowane z Gminą Bądkowo w wysokości 110.729,83 zł.

W zakres robót wchodziło:

  • wyrównanie istniejącej podbudowy gruntowej tłuczniem kamiennym,
  • warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
  • warstwa ścieralna grubości 3 cm,
  • wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym, oraz wykonanie zjazdów.

W 2017 roku wykonywany był pierwszy odcinek tej drogi taką samą technologią. Remont dotyczył odcinka o długości 950 mb i kosztował 411.938,35 zł. Również w tym przypadku zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu ze strony Gminy Bądkowo w wysokości 31% całkowitej wartości zadania.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa