Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Dzień Dziecka

W dniu 30 maja 2018 roku obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Dzień Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim. Uroczystości objęte były Patronatem Honorowym Starosty Aleksandrowskiego. W programie spotkania dzieci miały zorganizowany piknik, w ramach którego zgodnie ze scenariuszem animatora, pod opieką wolontariuszy i pracowników PCPR oraz spędzały czas na wesołej, bezpiecznej zabawie. Rodzice zastępczy i zaproszeni goście w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczestniczyli w konferencji „Psychologiczne aspekty funkcjonowania pieczy zastępczej”, realizowanej w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”, w zadaniu – spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci, realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Konferencję poprowadziły kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj., Małgorzata Wesner oraz psycholog Kinga Mickiewicz-Stopa.

Podczas spotkania przekazano najistotniejsze informacje dotyczące pieczy zastępczej w powiecie aleksandrowskim oraz jakie warunki należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym. Swoim doświadczeniem rodzica zastępczego podzieliła się Pani Urszula Haberska, która przez 10 lat zapewniła łącznie opiekę 44 dzieciom.Na koniec spotkania dwie rodziny otrzymały od Starosty Aleksandrowskiego wyróżnienie za ich postawę prospołeczną w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej: Państwo Urszula i Grzegorz Haberscy oraz Państwo Elżbieta i Andrzej Cybulscy. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane są aby podziękować wszystkim Rodzinom Zastępczym funkcjonującym w powiecie aleksandrowskim za ofiarowaną dzieciom miłość, troskę i opiekę oraz za trud i odpowiedzialność za wprowadzenie ich w dorosłe życie a przede wszystkim promowanie rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim.

W związku z tym, Starosta Aleksandrowski wręczył wszystkim rodzinom podziękowania za świadczenie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych. Na zakończenie dzieci w podziękowaniu za okazywaną miłość i opiekę wręczyły swoim rodzicom zastępczym własnoręcznie wykonane bukiety kwiatów.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa