Będzie przebudowa drogi Stara Wieś – Nieszawa

Dnia 23 maja br. w Toruniu miało miejsce uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Powiat Aleksandrowski złożył projekt w którym zabiegał o przebudowę dwóch, najbardziej zniszczonych odcinków drogi powiatowej nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa. Podpisana w Toruniu przez starostę Dariusza Wochnę umowa z marszałkiem Piotrem Całbeckim zapewnia finansowanie dla tej inwestycji.

Złożony przez powiat projekt na przebudowę ww. drogi jest odpowiedzią na problemy związane ze złym stanem technicznym infrastruktury drogowej, niską funkcjonalnością drogi powiatowej nr 2605 C oraz brakiem dogodnego połączenia części powiatu z siecią dróg wyższego rzędu, w tym z terenami inwestycyjnymi w Ośnie. “Droga powiatowa nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa jest swoistą obwodnicą Aleksandrowa Kujawskiego i części Powiatu Aleksandrowskiego. Jest to droga, która w przypadku blokady skrzyżowania w kierunku Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka, Torunia i Włocławka (drogi wojewódzkiej nr 266 z drogą krajową nr 91), jest jedynym dojazdem do Aleksandrowa Kujawskiego i części powiatu oraz jedynym połączeniem tych dwóch tras”, wyjaśnia starosta Dariusz Wochna.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544

Wartość całkowita projektu: 6.121.761,29 zł
Całkowite dofinansowanie: 3.708.562,99 zł

Celem projektu jest niwelacja zdiagnozowanych wcześniej problemów związanych z nieodpowiednim stanem technicznym drogi
powiatowej, co przyczyni się do zwiększenia mobilności regionalnej i rozwoju gospodarczego.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące cele:
1. Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 2605 C (zgodnie z wymogami RMTiGM z 2 marca 1999 r.),
2. Zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
3. Obniżenie kosztów drogowych oraz kosztów eksploatacji pojazdów,
4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
5. Zapewnienie połączenia z terenami inwestycyjnymi,
6. Zwiększenie stopnia funkcjonalności drogi powiatowej.

 

Nz. Sławomir Kopyść, Dorota Sobierajska, Piotr Całbecki, Dariusz Wochna, Wojciech Marjański.
Fot. Szymon Zdziebło

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa