Zarząd rozpatrzył oferty w trybie pozakonkursowym

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. postanowił udzielić wsparcia finansowego na realizację trzech zadań złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu aleksandrowskiego. Oferty zostały złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia stosownych ogłoszeń w tej sprawie (link tutaj), tj. do 26 kwietnia br. można składać uwagi dotyczące niniejszych ofert. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty nazwa oferty” w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Poniżej publikujemy uproszczone oferty na realizację zadań publicznych, które zostały rozpatrzone pozytywnie przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w dn. 19 kwietnia 2018r.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa