Oferta SKS „Aleksandria” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Kategorii Młodziczek

Stowarzyszenie Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Kategorii Młodziczek”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Udział w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Kategorii Młodziczek”.

Celem zadania jest przygotowanie i udział zespołu Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w kategorii młodziczki w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej. Zespół młodziczek SKS Aleksandria po całosezonowych rozgrywkach ligowych województwa kujawsko-pomorskiego wywalczył tytuł Mistrza Województwa i tym samym awansował do Mistrzostw Polski. Do udziału w Mistrzostwach zgłoszonych zostanie 14 zawodniczek, które wezmą udział w 7 turniejach wyjazdowych. Udział w rozgrywkach uzależnionych jest od wsparcia finansowego lokalnych samorządów, sponsorów i rodziców.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/), na portalu powiatu aleksandrow.pl (zakładka NGO >>> Konkursy ofert) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Stowarzyszenia Siatkarski Klub Sportowy Aleksandria” w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Źródło: Wydz, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa