Oferta dot. chóru „Lutnia Nova” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty wokalne chóru Lutnia Nova

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova” w trybie art. 19a ustawy z dn ia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty wokalne chóru Lutnia Nova”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Warsztaty wokalne chóru Lutnia Nova”.

Celem zadania jest udział członków chóru w warsztatach wokalnych stanowiących przygotowania do udziału w konkursach i festiwalach oraz koncertach związanych w 2018 roku z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości i jubileuszu 5-lecia reaktywowania chóru. Klasztorne warsztaty wokalne chóru „Lutni Nowa” mają na celu szkolenie głosu poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, emisyjne, śpiewanie wielogłosowe. Warsztaty prowadzone będą przez dyrygenta chóru zgodnie z programem rozwoju wokalnego. Intensywna praca podczas warsztatów ma również na celu integrację członków chóru, wzbogacenie jego repertuaru oraz zwrócenie uwagi na indywidualne problemy wokalne członków zespołu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova” to organizacja, ciesząca się już wieloma osiągnięciami w konkursach krajowych („Złote Pasmo” i nagroda Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym w Wejherowie, „Brązowe Pasmo” na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd w Chełmnie). Chór stanowią mieszkańcy powiatu aleksandrowskiego, kobiety i mężczyźni, którzy postanowili urzeczywistnić swoje pasje muzyczne tworząc najpierw chór, a następnie organizację wspierającą jego działania.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/), na portalu powiatu aleksandrow.pl (zakładka NGO >>> Konkursy ofert) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej z dopiskiem: „uwagi do oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Lutnia Nova” w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Źródło: Wydz, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa