Oferta Centrum Niezależnego Życia w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Bluesowa Płyta Roku & Premiera Wydania Winylowego. Gala: Skołowani & Chuck Frazier Trio

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Bluesowa Płyta Roku & Premiera Wydania Winylowego. Gala: Skołowani & Chuck Frazier Trio”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Bluesowa Płyta Roku & Premiera Wydania Winylowego. Gala: Skołowani & Chuck Frazier Trio”.

Płyta ciechocińskiej grupy Skołowani uzyskała tytuł Bluesowej Płyty Roku 2017 w plebiscycie opiniotwórczego portalu www.bluesonline.pl. Album „Wieczny chłopiec” powstał w wyniku współpracy muzyków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Płyta zaprezentowana zostanie podczas koncertu galowego, w którym udział wezmą artyści wspierający jej powstanie w tym amerykański bluesman Chuk Frazier. Koncert poprowadzi ceniony dziennikarz muzyczny i animator polskiej kultury w Wielkiej Brytanii – Sławek Orwat.

Głównym celem projektu jest:

  • wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia kulturalne i artystyczne,
  • ułatwienie mieszkańcom oraz gościom uzdrowiska dostępu do dóbr kultury,
  • promocja i upowszechnianie kultury i sztuki,
  • zwiększenie dostępu dla twórców, wykonawców i odbiorców muzyki blues-rockowej i jazzowej.

Koncert odbędzie się w teatrze letnim w Ciechocinku w dniu 21 kwietnia 2018 r. Data ta jest zsynchronizowana z obchodami na całym świecie „dniem płyty winylowej noszącym nazwę RecordStore Day.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/), na portalu powiatu aleksandrow.pl (zakładka NGO >>> Konkursy ofert) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia” w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Źródło: Wydz, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa