Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 n, poz. 1597). Oferty na to stanowisko można składać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 15:30.

Wszelkie szczegóły dot. wymagań od kandydata, trybu oraz postępowania konkursowego w załączonym niżej dokumencie.

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 45

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa