cagri merkezi
Strona główna Walory przyrodnicze
Walory przyrodnicze i turystyczne PDF Drukuj Email
czwartek, 25. wrzesień 2008 21:20
O atrakcyjności powiatu aleksandrowskiego decydują walory przyrodniczo-geograficzne oraz położenie w środkowej części Polski. Lokalizacja taka powoduje, że nakładają się tutaj różne elementy i uwarunkowania historyczne, przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze. Przebiegają tutaj także graniczne zasięgi dużych jednostek fizyczno-geograficznych, klimatycznych, fito- i zoogeograficznych. Ogromną rolę w kształtowaniu walorów przyrodniczo-geograficznych odgrywa rzeka Wisła, przebiegająca północno-wschodnim obrzeżem powiatu. Dolina rzeki Wisły z uwagi na walory mikroklimatyczne Ciechocinka oraz nadwiślańskiego krajobrazu stała się podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu "Nizina Ciechocińska" obejmującego ok. 36 tys. ha.
 


 
 Jezioro Ostrowąs Wisła w okolicach Nieszawy Tążyna w okolicach Roźna
 
Dolina Wisły jest ważnym szlakiem rozprzestrzeniania się i wędrówek zwierząt. Występują tu coraz rzadsze obecnie gatunki ptaków jak: mewa pospolita, siweczka obrożna, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna i tracz rurogęś. Stałe wyspy, piaszczyste łachy i skarpy są jedynymi akceptowanymi przez te gatunki miejscami rozrodu. Ponadto starorzecza są miejscami rozrodu płazów, a starodrzew łęgów zaspakaja potrzeby wielu rzadkich gatunków dziuplaków. W okresie zimowym dolina Wisły jest głównym miejscem koncentracji zimujących krzyżówek, nurogęsi, gagołów, bielaczków i ptaków drapieżnych -bielików i myszołowów. 
  
Atrakcyjna pod względem krajobrazowym i florystycznym jest także płynąca na granicy z powiatem toruńskim w bezpośredniej bliskości Aleksandrowa Kujawskiego rzeczka Tążyna. Zboczowy las liściasty, przez który płynie, jest miejscem wielu wędrówek, obozowisk oraz pełni funkcję dydaktyczną dla okolicznych szkół.

W gminie Koneck wysoką wartość przyrodniczą, naukową i dydaktyczną stanowi kompleks leśny z masowym udziałem barwinka pospolitego w runie oraz wilgotna dąbrowa świetlista z kosaćcem syberyjskim w warstwie zielonej.
 

 
 
Bogactwem powiatu są również wody mineralne Ciechocinka i jego okolic. Jako uzdrowisko Ciechocinek znany jest od ponad 160 lat. W warstwie czwartorzędu, jury i triasu występują tu wody słone i solanki chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodowe, żelaziste, i borowe. Są to wody bogate w pierwiastki śladowe. Trzy najgłębsze otwory wydobywają z warstwy jury dolnej i triasu, z głębokości 1300-1800m solanki termalne (cieplice) o temperaturze ponad 25°C. Obszar górniczy uzdrowiska wyznaczony wokół wód leczniczych wynosi 38,9 km2
 
 
 

  Las w okolicach Otłoczyna

Las w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego
Sad w Nieszawie
 
Na terenie powiatu aleksandrowskiego występują ponadto pomniki przyrody w postaci pojedyńczych lub skupisk drzew głównie dębów i lip. Szczególną jednak rolę odgrywają piękne parki wypoczynkowe, licznie odwiedzane przez kuracjuszy i turystów w Ciechocinku oraz Aleksandrowie Kujawskim.

Szlaki turystyczne
 
 
Mapy powiatu dostępne także tutaj
 
 


Kontakt

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 79 00
fax (54) 282 79 28
@ sekretariat, admin

Dzisiaj jest

14 Grudnia 2017
Czwartek

Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion
Do końca roku zostało 18 dni.

LINKI

Prasa i media