cagri merkezi
Strona główna
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na kulturę i sport PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27. marzec 2017 13:52

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 24.03.2017 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert nr 1/2017 i nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 roku. ... 

 

 

Kultura

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 209/2017 z dnia 24 marca 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”.

- Uchwała
- Załącznik Nr 1

 


Sport

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 209/2017 z dnia 24 marca 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”.

- Uchwała
- Załącznik Nr 2

 


Uwaga! Zgodnie z regulaminem powyższych konkursów, oferenci przystępujący do zawarcia umowy na realizację zadania powinni przedstawić:

1) aktualizację opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / kalkulacji przewidywanych kosztów*;
2) oświadczenie o zgodności odpisu rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.


Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


Aktualizację opisu poszczególnych działań* / harmonogramu* / kalkulacji przewidywanych kosztów* i oświadczenie należy złożyć niezwłocznie w pokoju 208 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Źródło: Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23

 


Kontakt

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 79 00
fax (54) 282 79 28
@ sekretariat, admin

Dzisiaj jest

14 Grudnia 2017
Czwartek

Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion
Do końca roku zostało 18 dni.

LINKI

Prasa i media